Spolupráce

Zaměstnáváme mladé, perspektivní a odborně velmi dobře vybavené právníky na pozici koncipientů a zázemí nám tvoří kvalitní administrativní aparát z řad studentů právnických fakult po celé České republice.

V poslední době spolupracujeme zejména s právnickou fakultou Masarykovy university http://praxe.law.muni.cz/index.php?way=spoluprace, a to právě v oblasti praktického vzdělávání studentů.