Právní služby

Zastupujeme své klienty v jednáních mimosoudních i při jednáních před soudy v řízení civilním i trestním, a to jak v rámci obhajoby, tak i jako zástupce poškozených.

Zastupujeme své klienty před soudy obecnými v rámci celé České republiky, tzn. před soudy okresními, resp. obvodními (příp. Městským soudem v Brně), soudy krajskými (příp. Městským soudem v Praze) i soudy vrchními.

Klienty úspěšně zastupujeme v řízení před Ústavním soudem České republiky, jako např.:

Klienty úspěšně zastupujeme v řízení před Nejvyšším soudem České republiky, jako např.

Klienty také úspěšně zastupujeme v řízení před Nejvyšším správním soudem České republiky, jako např.

Své klienty zastupujeme před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, jako např.

Zastupujeme klienty ve věcech tzv. „katalogových firem“: