JUDr. Martin Pavelka, advokát

Martin Pavelka absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 a v roce 2000 začal pracovat jako advokátní koncipient.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v sídle České advokátní komory v Praze v roce 2003 začal pracovat jako samostatný advokát a založil vlastní advokátní kancelář.

V roce 2005, po úspěšném absolvování rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, mu byl udělen titul JUDr.

Bc. et Mgr. Martina Urbanová, advokátka

Martina Urbanová v roce 2007 úspěšně ukončila studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, program Mezinárodní teritoriální studia, obor Mezinárodní vztahy, Evropská studia, a získala titul Bc.

V roce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, a to s vynikajícím prospěchem.

V letech 2008-2011 pracovala jako advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Martina Pavelky.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2011 začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát.

Mgr. Martina Urbanová je zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14036.

Mgr. Zuzana Kološtová, advokátka

Zuzana Kološtová v roce 2013 úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, program Právo a právní věda, obor Právo, a získala titul Mgr.

V letech 2013-2017 pracovala jako advokátní koncipientka v kanceláři JUDr. Martina Pavelky.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2017 začala vykonávat advokacii jako samostatný advokát.

Mgr. Zuzana Kološtová je zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 17553.