Kancelář JUDr. Martina Pavelky

Martin Pavelka se na trhu pohybuje od roku 2003, kdy kancelář založil a doposud bez přestávky vede. Za tuto dobu získal řadu zkušeností a úspěchů a díky tomu i renomé mezi ostatními kolegy i širší veřejností. Portfolio klientů se stále rozšiřuje, a to jak o fyzické, tak právnické osoby podnikající v oblasti obchodu, služeb a průmyslu.

Pro své klienty, kteří přicházejí nejen z celé České republiky, ale stále častěji také ze zahraničí, poskytujeme právní služby ve všech stěžejních právních oblastech, zaměřujeme se zejména na občanské a obchodní právo, včetně práva s mezinárodním prvkem, právo obchodních společností, trestní právo, správní právo a stavební právo.